Základní údaje

Základní údaje

 

Název firmy: Vodárenské sdružení Bechyňsko
IČO: 65972104

DIČ: CZ65972104
Sídlo: Parkány 548, 391 65 Bechyně
Právní forma: Zájmové sdružení právnických osob
Datum vzniku sdružení: 7.11.1996
Předmět činnosti sdružení: výroba a dodávka pitné vody pro obyvatelstvo a ostatní odběratele, odvádění a čištění odpadních vod a ostatní činnosti s tím související, např. výstavba nových vodohospodářských zařízení, opravy a údržba

Registr smluv: Vodárenské sdružení Bechyňsko je právnickou osobou, v níž mají účast pouze obce, které nevykonávají rozšířenou působnost. Z tohoto důvodu se na smlouvy, uzavírané Vodárenským sdružením Bechyňsko, nevztahuje povinnost uveřejnit je prostřednictvím registru smluv.

 

Vodárenské sdružení Bechyňsko je zapsáno ve spolkovém rejstříku, spisová značka L6353, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích. 

 

 

  ČOV BechyněČOV Bechyně