Statutární orgány

Valná hromada

Valnou hromadu tvoří zástupci obcí pověření obecním zastupitelstvem. Každý člen valné hromady má 1 hlas. 

Bechyně jmenuje                  3členy
Sudoměřice u Bechyně          1 člena
Hodětín                                1 člena
Březnice u Bechyně               1 člena
Haškovcova Lhota                  1 člena
Černýšovice                          1 člena
Radětice                               1 člena

Členové valné hromady jsou:
Ing. Pavel Houdek, starosta města Bechyně
Mgr. Jaroslav Matějka, zastupitel města Bechyně
Mgr. Jan Pazourek, zastupitel města Bechyně
pan Stanislav Houdek, starosta obce Sudoměřice u Bechyně
pan Miroslav Dopita, zastupitel obce Hodětín
pan Radek Douda, místostarosta obce Haškovcova Lhota
pan Martin Roman, zastupitel obce Březnice
Mgr. Iveta Gajdová, místostarostka obce Černýšovice
pan František Radvan, starosta obce Radětice

 


Jednatelé sdružení

Valná hromada volí 3 jednatele sdružení, kteří řídí činnost sdružení a zastupují sdružení navenek. Jednatelé rozhodují o všech záležitostech sdružení, které nejsou vyhrazeny valné hromadě.
 
Jednatelé sdružení jsou:
                        Ing. Pavel Houdek, starosta města Bechyně
                        pan Stanislav Houdek, starosta obce Sudoměřice u Bechyně
                        Mgr. Jaroslav Matějka, zastupitel Bechyně
 
                       
 

Ředitel sdružení

Ředitel se řídí pokyny valné hromady a plní valnou hromadou uložené úkoly.
Jedná jménem sdružení.
 
Ředitelkou byla jmenována: Ing. Zdenka Sosnová