Vodné a stočné - cena

Výpočet srážková voda

Oznámení o změně výpočtu srážkových vod

Dne 1.4.2014 vstoupila v platnost vyhláška č. 48/2014 Sb. z 20. března 2014, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Novela vyhlášky č. 428/2001 Sb. v příloze č.16 upravuje výpočet odváděných srážkových vod do kanalizace bez měření od 1.4.2014: Do vzorce pro výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace se dosazuje dlouhodobý srážkový normál za období 1961-1990. Dlouhodobý srážkový normál pro oblast Bechyně dle WMO za období 1961/1990 je 551 mm/rok. Tato hodnota se pak používá 30 let, tedy do roku 2020. Do 31.3. 2014 byl pro výpočet používán dlouhodobý srážkový úhrn 572 mm/rok za období 1977-2006.