Vodné a stočné - cena

Výpočet množství srážkové vody od 1.1.2022

Oznámení o změně výpočtu srážkových vod od 1.1.2022

Od 1.1.2022 bude pro výpočet množství odváděných srážkových vod použit dlouhodobý srážkový normál pro oblast Bechyně dle WMO za období 1991/2020  tj. 601,3 mm/rok. Tato hodnota bude používána pro období 1.1.2022 - 31.12.2051.

 

Vyhláška č. 428/2001 Sb. v platném znění, kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích,  v příloze č.16 upravuje výpočet odváděných srážkových vod do kanalizace bez měření:

Dlouhodobý srážkový normál je průměrem ročního úhrnu srážek v daném místě nebo oblasti za období alespoň 30 let a poskytuje jej Český hydrometeorologický ústav. Pro účely této vyhlášky byly zvolené hodnoty za období 1961 až 1990. Platnost hodnot tohoto dlouhodobého srážkového normálu skončí k 31. prosince 2021. Pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2051 se použije dlouhodobý srážkový normál vdaném místě nebo oblasti za období 1991 až 2020.