Vodné a stočné - cena

Vodné a stočné 2019

Cena pro vodné

          Bechyňsko                       

pohyblivá složka          ve výši   42,73 Kč/m3 + 15% DPH = 49,14 Kč/m3

pevná složka:       

pro Qn 2,5 (Q3=  4; průměr 20)                                 386,- Kč/rok  + 15%DPH =      443,90 Kč/rok

pro Qn 6    (Q3=10; průměr 30)                              2 049,- Kč/rok  + 15%DPH =   2 356,35 Kč/rok

pro Qn 10  (Q3=16; průměr 40)                              5 604,- Kč/rok  + 15%DPH =   6 444,60 Kč/rok 

pro Qn 15 a vyšší (Q3=25; průměr 50,80,100)         12 519,- Kč/rok  + 15%DPH = 14 396,85 Kč/rok      

 

Cena pro stočné 

            Bechyně a Zářečí                       

pohyblivá složka            ve výši   32,29 Kč/m3 + 15%DPH = 37,13 Kč/m3

pevná složka:      

pro Qn 2,5 (Q3=  4; průměr 20)                                  256,- Kč/rok + 15%DPH =     294,40 Kč/rok

pro Qn 6   (Q3=10; průměr 30                                 1 373,- Kč/rok + 15%DPH =  1 578,95 Kč/rok

pro Qn 10  (Q3=16; průměr 40)                               3 737,- Kč/rok + 15%DPH =  4 297,55 Kč/rok

pro Qn 15 a vyšší (Q3=25; průměr 50,80,100)           8 299,- Kč/rok + 15%DPH =  9 543,85 Kč/rok

 

            Hvožďany, Senožaty, Lišky            

pohyblivá složka            ve výši   15,70 Kč/m3 + 15%DPH = 18,06 Kč/m3

pevná složka:      

pro Qn 2,5 (Q3=  4; průměr 20)                                  130,- Kč/rok  + 15%DPH =  149,50 Kč/rok

pro Qn 6    (Q3=10; průměr 30                                   749,- Kč/rok  + 15%DPH =  861,35 Kč/rok

 

            Sudoměřice, Bechyňská Smoleč     

pohyblivá složka            ve výši      6,20 Kč/m3 + 15%DPH = 7,13Kč/m3

pevná složka:       

pro Qn 2,5 (Q3=  4; průměr 20)                               36,- Kč/rok + 15%DPH =   41,40 Kč/rok

pro Qn 6    (Q3=10; průměr 30                               190,- Kč/rok + 15%DPH = 218,50 Kč/rok

 
 

         Radětice     

pohyblivá složka            ve výši      5,20 Kč/m3 + 15%DPH = 5,98 Kč/m3

pevná složka:       

pro Qn 2,5 (Q3=  4; průměr 20)                                 26,- Kč/rok + 15%DPH =   29,90 Kč/rok

pro Qn 6    (Q3=10; průměr 30                                135,- Kč/rok + 15%DPH = 155,25 Kč/rok

 

Valná hromada Vodárenského sdružení Bechyňsko schválila ceny vodného a stočného s účinností od 1.1.2019. Ke schváleným cenám bez DPH je připočtena platná sazba daně z přidané hodnoty. Úhrada pevné složky vodného a stočného je stanovena na základě kapacity vodoměru. Vzhledem ke změně technické normy (ČSN EN 14154-1), došlo ke změně značení vodoměrů. V ceníku je uvedeno původní i nové značení vodoměrů.