Vodné a stočné - cena

Vodné a stočné 2010


1.      Úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě.

 

2.      Cena pro vodné pro rok 2010 (k ceně bude připočtena DPH) 

 

                  Bechyňsko                                  pohyblivá složka          ve výši   32,30 Kč/m3 

 

                   pevná složka       

pro Qp 2,5  (průměr 20)                                    295,- Kč/rok

pro Qp 6     (průměr 30)                                 1 520,- Kč/rok   

pro Qp 10   (průměr 40)                                 4 140,- Kč/rok        

pro Qp 15 a vyšší (průměr 50,80,100)               9 234,- Kč/rok           

 

 

 

3.      Cena pro stočné pro rok 2010 (k ceně bude připočtena DPH)

 

            Bechyně a Zářečí                             pohyblivá složka            ve výši   20,10 Kč/m3 

            Hvožďany, Senožaty, Lišky             pohyblivá složka            ve výši   10,60 Kč/m3 

                                                    

                   pevná složka       

pro Qp 2,5  (průměr 20)                                    195,- Kč/rok

pro Qp 6     (průměr 30)                                 1 038,- Kč/rok   

pro Qp 10   (průměr 40)                                 2 850,- Kč/rok        

pro Qp 15 a vyšší (průměr 50,80,100)               6 388,- Kč/rok 

 
 
 

            Sudoměřice, Bechyňská Smoleč      pohyblivá složka            ve výši      4,00 Kč/m3 

 

                   pevná složka       

pro Qp 2,5  (průměr 20)                                  36,- Kč/rok

pro Qp 6     (průměr 30)                                 190,- Kč/rok   

 
 
 

Qp - trvalý průtok pitné vody vodoměrem v m3/hod.

 U odběratelů, kde není osazen vodoměr, se pevná složka určuje dle průtoku pitné vody přípojkou v m3/hod.