Vodné a stočné - cena

Vodné a stočné 2009

1.         Valná hromada schválila úhradu vodného a stočného ve dvousložkové formě .

Dvousložková forma úhrady je tvořena :
a) pevnou složkou, stanovenou podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v závislosti na kapacitě vodoměru
b) pohyblivou složkou, která je součinem ceny pro vodné a stočné stanovené podle platných právních předpisů a množství odebrané vody nebo vypouštěných odpadních (srážkových) vod
 
 
2.         Valná hromada schválila  cenu pro vodné pro rok 2009 (ceny bez DPH) 
            vodné Bechyňsko        pohyblivá složka                       ve výši      32,30 Kč/m3 
                                            pevná složka        pro Qp 2,5                  295,- Kč/rok           
                                                                     pro Qp 6                  1 520,- Kč/rok           
                                                                     pro Qp 10                4 140,- Kč/rok           
                                                                     pro Qp 15                9 234,- Kč/rok           
 
 
3.       Valná hromada schválila  cenu pro stočné pro rok 2009 (ceny bez DPH)
            Bechyně a Zářečí                  pohyblivá složka            ve výši   20,10 Kč/m3 
            Hvožďany, Senožaty, Lišky     pohyblivá složka            ve výši   10,60 Kč/m3 
                                                     pevná složka    pro Qp 2,5       195,- Kč/rok           
                                                                          pro Qp 6       1 038,- Kč/rok           
                                                                          pro Qp 10     2 850,- Kč/rok           
                                                                          pro Qp 15     6 388,- Kč/rok           
 
 
            Sudoměřice, Bechyňská Smoleč      pohyblivá složka            ve výši      4,00 Kč/m3 
                                                             pevná složka     pro Qp 2,5         36,- Kč/rok
                                                                                   pro Qp 6          190,- Kč/rok
 
 
Qp - trvalý průtok pitné vody vodoměrem v m3/hod.
 
Většina odběratelů má osazen vodoměr Qp 2,5 tj. vodoměr s průtokem 2,5 m3/hod.
 
V domech s více bytovými jednotkami bývá osazen fakturační vodoměr Qp 6 nebo Qp10. Pevná složka je přiřazena k fakturačnímu vodoměru a pro jednotlivé byty se dělí podle počtu napojených bytových jednotek.         
 
U odběratelů, kde není osazen vodoměr, se pevná složka určuje dle průtoku pitné vody přípojkou v m3/hod.