Vodné a stočné - cena

Vodné a stočné 2007

 

 

Vodné : obce sdružené ve VSB                                    ve výši 31,30 Kč/m3 + 5% DPH

Stočné:
            Bechyně                                                          ve výši 19,55 Kč/m3 + 5% DPH
            Hvožďany, Senožaty, Lišky                                ve výši 10,05 Kč/m3 + 5% DPH
            Sudoměřice u Bechyně, Bechyňská Smoleč         ve výši   3,00 Kč/m3 + 5% DPH