Vodné a stočné - cena
Tisk článku

Postup při výměně vodoměrů za vodoměry nižší kapacity nebo za sdružené vodoměry:

 

 
 

a.     odběratel požádá o výměnu stávajícího VDM za vodoměr nižší kapacity:

 Vlastní výměnu VDM financuje odběratel. Provozovatel umožní výměnu v případě, že bude doložena požární zpráva s kladným stanoviskem.

b.     odběratel požádá o výměnu stávajícího VDM za sdružený vodoměr:  

Vlastní výměnu VDM financuje odběratel. Provozovatel umožní výměnu v případě, že bude podepsána smlouva o bezúplatném převodu VDM na vlastníka vodovodu pro veřejnou potřebu. Při osazení sdružených vodoměrů bude účtována pevná složka tzv. malého vodoměru, pokud odběr na velkém VDM nepřekročí 20% celkové spotřeby. 

 

Tisk článku