Vodárenské sdružení Bechyňsko

Kvalita vody

Tvrdost vody

Tvrdost vody, dodávané Vodárenským sdružením Bechyňsko se pohybuje v rozmezí

Ca + Mg mmol / l             0,70       -              1,10           voda měkká

 

 

Tvrdost vody (Ca+Mg)

 

Tvrdost vody

mmol.l-1

mval.l-1

ºdH

(německý stupeň)

 

ºF

(francouzský stupeň)

velmi měkká

< 0,7

< 1,4

< 3,92

< 5

 

měkká

0,71 – 1,25

1,42 – 2,5

3,93 – 7

 

5 - 12,5

středně tvrdá

1,26 – 2,5

2,52 - 5

7,01 – 14

12,51 – 25

 

tvrdá

2,51 – 3,75

5 – 7,5

14,01 – 21

25,01 – 37,5

 

velmi tvrdá

> 3,76

> 7,51

> 30

> 37,51

 


Kvalita pitné vody 2014

V následujících přílohách jsou uvedeny výsledky rozborů pitné vody v roce 2014

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Bechyně 2014-05-14.pdf 220.5 Kb
Hodětín 2014-06-03.pdf 247.7 Kb
Hvožďany 2014-02-04.pdf 208.6 Kb
Hvožďany 2014-06-03.pdf 247.8 Kb
Sudoměřice 2014-01-07.pdf 233.2 Kb

Kvalita pitné vody 2015

V následujících přílohách jsou uvedeny výsledky rozborů pitné vody v roce 2015

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2015-bechyne-na-ruzku-sudomerice869801887.pdf 341.8 Kb
2015-bechyne-na-ruzku.pdf 175.2 Kb
2015-bechyne.pdf 79.8 Kb
2015-hvozdany992226389.pdf 166.6 Kb
2015-obce-hodetin-breznice-cernysovice-haskovcova-lhota-senozaty-smolec-bezerovice111188900.pdf 259.2 Kb
2015-sudomerice-bechyne-na-libusi279178875.pdf 134.4 Kb

Kvalita pitné vody 2016

V následujících přílohách jsou uvedeny výsledky rozborů pitné vody v roce 2016

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2016-bechyne-na-libusi.pdf 210.3 Kb
2016-bechyne-nova-ves.pdf 193.1 Kb
2016-bechynska-smolec.pdf 207.6 Kb
2016-hodetin-hvozdany.pdf 275.5 Kb
2016-radetice.pdf 395 Kb
2016-senozaty.pdf 399.8 Kb
2016-sudomerice.pdf 210.1 Kb

Kvalita vody Sudoměřice

V následující příloze jsou uvedeny výsledky rozborů pitné vody v Sudoměřicích u Bechyně po doplnění tehnologie na vodárně.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2016-sudomerice-upravna-vody.pdf 480.4 Kb

Kvalita pitné vody 2017

V následujících přílohách jsou uvedeny výsledky rozborů pitné vody v roce 2017

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
bechyne-na-libusi-2017-01-02.pdf 217.1 Kb
bechynska-smolec-2017-01-31.pdf 217.2 Kb
hodetin-2017-02-28.pdf 213 Kb
hvozdany-2017-02-28.pdf 216.1 Kb
sudomerice-2017-01-03.pdf 229.1 Kb
nova-ves-bechyne-na-ruzku-2017-04-04.pdf 200.1 Kb
sudomerice-2017-02-28.pdf 363.5 Kb
haskovcova-lhota-2017-07-11.pdf 151 Kb
sudomerice-2017-06-27.pdf 164 Kb
bezerovice-2017-08-01.pdf 152.2 Kb
cernysovice-2017-09-04.pdf 150.2 Kb
breznice-2017-10-31.pdf 153.7 Kb
hute-2017-10-03.pdf 152.5 Kb

Kvalita pitné vody 2018

V následujících přílohách jsou uvedeny výsledky rozborů pitné vody v roce 2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2018-01-02-hodetin-bechyne-na-libusi.pdf 196 Kb
2018-01-02-sudomerice.pdf 162.5 Kb
2018-02-06-nova-ves.pdf 144.6 Kb
Kvalita pitné vody 2018
V následujících přílohách jsou uvedeny výsledky rozborů pitné vody v roce 2018
více