Vodné a stočné - cena
Tisk článku

Vodné a stočné 2018

Cena pro vodné

          Bechyňsko                       

pohyblivá složka          ve výši   41,77 Kč/m3 + 15% DPH = 48,04 Kč/m3

pevná složka:       

pro Qn 2,5 (Q3=  4; průměr 20)                                 386,- Kč/rok  + 15%DPH =      443,90 Kč/rok

pro Qn 6    (Q3=10; průměr 30)                              2 049,- Kč/rok  + 15%DPH =   2 356,35 Kč/rok

pro Qn 10  (Q3=16; průměr 40)                              5 603,- Kč/rok  + 15%DPH =   6 443,45 Kč/rok

pro Qn 15 a vyšší (Q3=25; průměr 50,80,100)         12 515,- Kč/rok  + 15%DPH = 14 392,25 Kč/rok      

 

Cena pro stočné 

            Bechyně a Zářečí                       

pohyblivá složka            ve výši   30,95 Kč/m3 + 15%DPH = 35,59 Kč/m3

pevná složka:      

pro Qn 2,5 (Q3=  4; průměr 20)                                  256,- Kč/rok + 15%DPH =     294,40 Kč/rok

pro Qn 6   (Q3=10; průměr 30                                 1 373,- Kč/rok + 15%DPH =  1 578,95 Kč/rok

pro Qn 10  (Q3=16; průměr 40)                               3 764,- Kč/rok + 15%DPH =  4 328,60 Kč/rok       

pro Qn 15 a vyšší (Q3=25; průměr 50,80,100)           8 416,- Kč/rok + 15%DPH =  9 678,40 Kč/rok

 

            Hvožďany, Senožaty, Lišky            

pohyblivá složka            ve výši   15,25 Kč/m3 + 15%DPH = 17,54 Kč/m3

pevná složka:      

pro Qn 2,5 (Q3=  4; průměr 20)                                  130,- Kč/rok  + 15%DPH =    149,50 Kč/rok

pro Qn 6    (Q3=10; průměr 30                                   872,- Kč/rok  + 15%DPH = 1 002,80 Kč/rok

 

            Sudoměřice, Bechyňská Smoleč     

pohyblivá složka            ve výši      5,90 Kč/m3 + 15%DPH = 6,79Kč/m3

pevná složka:       

pro Qn 2,5 (Q3=  4; průměr 20)                               36,- Kč/rok + 15%DPH =   41,40 Kč/rok

pro Qn 6    (Q3=10; průměr 30                               190,- Kč/rok + 15%DPH = 218,50 Kč/rok

 
 

         Radětice     

pohyblivá složka            ve výši      4,70 Kč/m3 + 15%DPH = 5,41 Kč/m3

pevná složka:       

pro Qn 2,5 (Q3=  4; průměr 20)                                 26,- Kč/rok + 15%DPH =   29,90 Kč/rok

pro Qn 6    (Q3=10; průměr 30                                135,- Kč/rok + 15%DPH = 155,25 Kč/rok

 

Valná hromada Vodárenského sdružení Bechyňsko schválila ceny vodného a stočného s účinností od 1.1.2018. Ke schváleným cenám bez DPH je připočtena platná sazba daně z přidané hodnoty. Úhrada pevné složky vodného a stočného je stanovena na základě kapacity vodoměru. Vzhledem ke změně technické normy (ČSN EN 14154-1), došlo ke změně značení vodoměrů. V ceníku je uvedeno původní i nové značení vodoměrů.  

Tisk článku